Friday, December 21, 2007

Palani Graduation 17 Dec 2007


கடந்த இரண்டு வருட உழைப்புக்கு கிடைத்த நான்கு வருடத்திற்கு சமமான சமூக பட்டமளிப்பு விழாவின் போது எடுக்கப்பட்ட படம்.